top of page
Projekt bez nazwy (7).jpg

Mycie wodą demineralizowaną

Technologia ta oparta jest na wielopoziomowej filtracji:​

  • ultrafioletowe promieniowanie ma działanie bakteriobójcze,

  • filtracja węglem aktywnym – usuwa chlor,

  • wymiana jonowa powoduje zmiękczanie wody – eliminuje jony wapnia oraz magnezu zastępując je jonami sodowymi,

  • dejonizacja- dwa typy specjalnej żywicy usuwają pozostałe jony wodoru, oraz wodorotlenku

  • ozonowanie niskopoziomowe – to metoda dezynfekcji wykorzystująca ozon

  • 5 mikronowa filtracja osadów – membrana odwróconej osmozy powoduje usuwanie od 97-99% rozpuszczonych zanieczyszczeń nawet w przypadku twardej wody.

  •  działamy w zgodzie z naturą - jesteśmy ekologiczni

Mycie woda demi
bottom of page